Istraživačka skupina / Team members

Voditeljica projekta / Project leader:

Dr. sc. Katja Žanić

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša – Split, Hrvatska/ Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation

____________________

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska /  Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Split, Croatia

Dr. sc. Gvozden Dumičić – suradnik/ team member

Dr. sc. Branimir Urlić – suradnik/ team member

Dr. sc. Slavko Perica – suradnik/ team member

Dr. sc. Gabriela Vuletin Selak – suradnica/ team member

Dr. sc. Maja Jukić Špika – suradnica/ team member

Dr. sc. Elda Vitanović – suradnica/ team member

Leibniz Institute for Vegetable and Ornamental Crops, Germany

Dr. sc. Dietmar Schwarz – konzultant/ consultant

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska / Faculty of Science, University of Split, Croatia

Dr. sc. Ivica Ljubenkov – suradnik/ team member

Dr. sc. Ivana Bočina – suradnica/ team member

Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija / Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenia

Dr. sc. Dragan Žnidarčič – suradnik/ team member

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč / Institute of Agriculture and Tourism, Poreč

Dr. sc. Karolina Brkić Bubola– konzultant/ consultant

slika 3

Istraživačka skupina Instituta, s tehničarima, ispred pokusnog staklenika

The research group of the Institute, with technicians, in front of experimental greenhouse