Usavršavanje dr. sc. Branimira Urlića

U sklopu projekta suradnik dr. sc. Branimir Urlić u lipnju 2018. (3. lipnja do 14. lipnja 2018) posjetio je CEBAS-CSIC (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura), španjolsku znanstvenu instituciju smještenu u gradu Murcia na jugoistoku zemlje. Svrha posjete bila je upoznavanje s načinima ekstrakcije ksilemskog soka i načinima pripreme biljnog materijala kod određivanja biljnih hormona, kao i iskustvima rada istraživačke skupine s utjecajem cijepljenja povrća na prevladavanje abiotskih stresova.

Usavršavanje  je provedeno pod vodstvom dr.sc. Francisco Pérez Alfocea i dr.sc. Cristina Martínez Andujar.

 

 

New publication of the project team

The paper entitled „Bemisia tabaci MED Population Density as Affected by Rootstock-Modified Leaf Anatomy and Amino Acid Profiles in Hydroponically Grown Tomato has been published in journal Frontiers in Plant Science.

The authors are: Katja Žanić, Gvozden Dumičić, Marija Mandušić, Gabriela Vuletin Selak, Ivana Bočina, Branimir Urlić, Ivica Ljubenkov, Viljemka Bučević Popović and Smiljana Goreta Ban.

The paper is available at link: https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00086

Radionica “Znanstvena postignuća u cijepljenju plodovitog povrća”
Workshop “Research achivements in fruit vegetables grafting”

Split, 18. listopad 2017. (12:00)

U sklopu projekta Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima, TomGraf (HRZZ, IP-2014-09-3365), održat će se radionica naziva Znanstvena postignuća u cijepljenju plodovitog povrća.

Program (12:00 – 14:00)

1. Cijepljenje – potencijal za povećanje kvalitete plodovitog povrća
Dietmar Schwarz, Leibniz Institute of Vegetable and Ornamental Crops, Grossbeeren, Germany

2. Tehnike reduciranog navodnjavanja u uzgoju cijepljene rajčice
Branimir Urlić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska

3. Učinak podloge rajčice na gustoća populacije vrste Bemisia tabaci
Katja Žanić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska

——————

Split, 18 October 2017, (12:00)

Within the project Tomato grafting mitigates biotic stress caused by whiteflies (HRZZ/CSF, Grant 3365-IP-09-2014), the workshop Research achivements in fruit vegetables grafting will be organised.

Programme (12 -14 p.m.)

1. Grafting – a chance to enhance quality of fruit vegetables?
Dietmar Schwarz, Leibniz Institute of Vegetable and Ornamental Crops, Grossbeeren, Germany

2. Reduced irrigation techniques in grafted tomato cultivation
Branimir Urlić, Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Split, Croatia

3. Bemisia tabaci population density dependent on tomato rootstock
Katja Žanić, Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Split, Croatia

Radionica: Provedba senzorske analize plodova rajčice 2017.

U sklopu projekta, u Institutu za poljoprivredu i turizam, u Poreču, 10. – 12. 07. 2017. godine, održana je radionica Provedbe senzorske analize plodova rajčice.

Deskriptivnom senzornom analizom određen je senzorni profil uzorka rajčice sorti Clarabella i Estatio (necijepljene, cijepljene na vlastiti korijen ili uzoraka dobivenih cijepljenjem na četiri komercijalne podloge: Arnold, Buffon, Emperador i Maxifort). Radionicu je vodila i moderirala dr. sc. Karoline Brkić Bubola, dok su ocjenjivanje proveli članovi panela za senzorno ocjenjivanje maslinova ulja koji je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Na radionici i u radu panela sudjelovali su i suradnici dr. sc. Gvozden Dumičić i dr. sc. Gabriela Vuletin Selak.

 

 

Prezentacija na Festivalu znanosti 2017 s ovogodišnjom temom “Vrijeme”

  1. festival znanosti s ovogodišnjom temom „Vrijeme“, održao se od 24. do 29. travanja 2017. godine u 23 grada diljem Hrvatske.

U nizu kratkih predavanja djelatnika Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša pod zajedničkom temom „Sve u svoje vrime – i biljke to znaju“, suradnica Marija Mandušić, mag.ing., 27. travnja 2017. u prostorima Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, održala je predavanje na temu „Rajčica u vremenu.

Kroz prezentaciju, slušatelje je provela kroz povijesno putovanje rajčice, upoznala ih s uvjetima rasta i razvoja same kulture, te ujedno i predstavila projekt HRZZ-a IP-2014-09-3365.

___________________

15th Science Festival with 2017 theme ‘Time’ took place in 23 Croatian cities and towns from the 24th-29th of April.

As a part of short lectures presented by scientists from Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation entitled ‘Everything in its time – even plants knows it’, project associate Marija Mandušić, BSc., held a presentation „Tomato in time“ on April 27 in Marko Marulić city library in Split.

Throughout the lecture, she took her listeners on a historical journey of tomato, introduced them with conditions of growth and development of the culture, and also presented the project HRZZ-a IP-2014-09-3365.

Održana radionica

U Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša, u Splitu, dana 22. veljače 2017. godine, u prostoru Laboratorija za molekularnu dijagnostiku održana je radionica Histološke tehnike u biljnoj biologiji.

Radionicu su vodile suradnice na projektu ˈCijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcimaˈ, TomGraf (HRZZ IP-2014-09-3365), prof. dr. sc. Ivana Bočina i doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak. Sudionici radionice su bili mladi doktorandi Instituta za jadranske kulture, student Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te drugi suradnici TomGraf projekta.

Program radionice se sastojao od praktičnog rada i predavanja. Praktični dio je uključivao pripremu uzoraka biljnog tkiva, obradu (bojanje) i mikroskopsku analizu tkiva, a tijekom predavanja sudionici su upoznati s različitim histološkim tehnikama u biljnoj biologiji. Radionica je bila izvrsna prilika da se sudionicima predstavi primjena histoloških tehnika u istraživanjima provedenim na TomGraf projektu te rezultati koji značajno pridonose u razjašnjavanju utjecaja morfoloških svojstava lista rajčice na infestaciju štitastim moljcima.

_____________________

The workshop ˈHistology techniques in plant biologyˈ was organized in the Laboratory for Molecular Biology of the Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Split (IAC).

The workshop was managed by prof. dr. sc. Ivana Bočina and doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak, both co-workers at the project ˈTomato grafting mitigates biotic stress caused by whitefliesˈ, TomGraf (HRZZ IP-2014-09-3365). Participants were young PhD students from the IAC, student from Faculty of Agriculture, University of Zagreb and other co-workers at the project.

Workshop comprised practical work in the lab and oral presentations. Practical work included preparation of plant tissues (leaf tissue), staining and analyse under light microscope (Axioskop 2 plus, Carl Zeiss, Jena, Germany). Different histology techniques were introduced to participants within the oral presentations. Workshop was also a great opportunity to present the application of histology techniques in experiments conducted within TomGraf project and results which significantly contribute to understanding of whiteflies infestation related to leaf morphology.

Radionica: HISTOLOŠKE TEHNIKE U BILJNOJ BIOLOGIJI

U sklopu znanstvenog projekta Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima, TomGraf (HRZZ IP-2014-09-3365), održat će se radionica naziva Histološke tehnike u biljnoj biologiji.

Radionica će se održat u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša, u Splitu, u prostoru Male vijećnice i Laboratorija za molekularnu dijagnostiku (Put Duilova 11), dana 22. veljače 2017. godine, s početkom u 9:00 sati.

PROGRAM RADIONICE

9:00 – 10:00     Priprema uzoraka biljnog tkiva

10:00 – 11:00   Predavanje Histološke tehnike u biljnoj biologiji

11:00 – 13:00   Praktikum – obrada (bojanje) i mikroskopska analiza tkiva

 

Voditeljice radionice: prof. dr. sc. Ivana Bočina i doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak

Slika: Poprečni presjek lista rajčice (Solanum lycopersicum L.)
Autori: Ivana Bočina i Gabriela Vuletin Selak

Predavanje u sklopu radionice je otvoreno za sve slušatelje, a za sudjelovanje u praktičnom dijelu radionice, molimo vas, prijavite se na e-mail adresu radionica@krs.hr do ponedjeljka 20. 02. 2017.

Završna konferencija COST FA1204: Cijepljenje povrća za poboljšanje prinosa i kvalitete u uvjetima biotičkog i abiotičkog stresa

Suradnici s projekta predstavili su rezultate Projekta na Završnoj konferenciji COST FA1204 radnog naslova: Cijepljenje povrća za poboljšanje prinosa i kvalitete u uvjetima biotičkog i abiotičkog stresa (Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions) u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč održanog u Puli od 19. – 21. rujna 2016.;

Dr. sc. Dumičić održao je predavanje naslovljeno “Population dynamics of Bemisia tabaci (Gennadius) and tomato leaf anatomy as affected by rootstock”

 

On the picture: Dr Branimir Urlić, Dr Maja Jukić Špika, Dr Katja Žanić, Dr Gabriela Vuletin Selak, Dr Gvozden Dumičić, Dr Igor Pasković

_____________________

Project assocciates presented results of the Project at the  “FINAL COST ACTION CONFERENCE – Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions” organized by the Institute of Agriculture and Torurism  held in Pula form September 19 to September 21 2016;

Dr Dumičić held the lecture named Population dynamics of Bemisia tabaci (Gennadius) and tomato leaf anatomy as affected by rootstock.