Radionica: Provedba senzorske analize plodova rajčice 2017.

U sklopu projekta, u Institutu za poljoprivredu i turizam, u Poreču, 10. – 12. 07. 2017. godine, održana je radionica Provedbe senzorske analize plodova rajčice.

Deskriptivnom senzornom analizom određen je senzorni profil uzorka rajčice sorti Clarabella i Estatio (necijepljene, cijepljene na vlastiti korijen ili uzoraka dobivenih cijepljenjem na četiri komercijalne podloge: Arnold, Buffon, Emperador i Maxifort). Radionicu je vodila i moderirala dr. sc. Karoline Brkić Bubola, dok su ocjenjivanje proveli članovi panela za senzorno ocjenjivanje maslinova ulja koji je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Na radionici i u radu panela sudjelovali su i suradnici dr. sc. Gvozden Dumičić i dr. sc. Gabriela Vuletin Selak.