Radionica: HISTOLOŠKE TEHNIKE U BILJNOJ BIOLOGIJI

U sklopu znanstvenog projekta Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima, TomGraf (HRZZ IP-2014-09-3365), održat će se radionica naziva Histološke tehnike u biljnoj biologiji.

Radionica će se održat u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša, u Splitu, u prostoru Male vijećnice i Laboratorija za molekularnu dijagnostiku (Put Duilova 11), dana 22. veljače 2017. godine, s početkom u 9:00 sati.

PROGRAM RADIONICE

9:00 – 10:00     Priprema uzoraka biljnog tkiva

10:00 – 11:00   Predavanje Histološke tehnike u biljnoj biologiji

11:00 – 13:00   Praktikum – obrada (bojanje) i mikroskopska analiza tkiva

 

Voditeljice radionice: prof. dr. sc. Ivana Bočina i doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak

Slika: Poprečni presjek lista rajčice (Solanum lycopersicum L.)
Autori: Ivana Bočina i Gabriela Vuletin Selak

Predavanje u sklopu radionice je otvoreno za sve slušatelje, a za sudjelovanje u praktičnom dijelu radionice, molimo vas, prijavite se na e-mail adresu radionica@krs.hr do ponedjeljka 20. 02. 2017.