Usavršavanje dr. sc. Maje Jukić Špika

U sklopu HRZZ TomGraf projekta, u rujnu 2016. godine (05. – 10. 09. 2016.), suradnica dr. sc. Maja Jukić Špika boravila je na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija) u svrhu znanstvenog usavršavanja u području analitike tkiva i ploda rajčice, vezano za procjenu interakcije cijepljenja plodovitog povrća i abiotičkog stresa na kvalitetu istih.

Usavršavanje je provedeno pod vodstvom doc. dr. sc. Dragan Žnidarčića i dr. sc. Emila Zlatića. Doc. dr. sc. Dragan Žnidarčić stručnjak je u području povrtlarstva; hidroponskog uzgoja, ishrane bilja i tehnika proizvodnje. Suradnik je na projektu i primarno uključen u dijelu utjecaja cijepljenja plodovitog povrća i abiotičkog stresa na primarne i sekundarne metabolite biljke te ploda rajčice. Područje rada i istraživanja dr.sc. Emila Zlatića sa Katedre za tehnologiju i prehranu Biotehničkog fakulteta, vezano je za kvalitetu namirnica, s naglaskom na principe i postupke u analitici prehrambenih proizvoda.

Tijekom boravka, dr. sc. Jukić Špika je radila na analizama topivih ugljikohidrata u floemu i plodu rajčice. Cilj istraživanja je odrediti učinak cijepljenja i podloge na navedene komponente kvalitete rajčice iz hidroponskog nasada.  Provedeno je na sortama rajčice Clarabella i Estatio (necijepljene, cijepljene na vlastiti korijen te cijepljene na četiri komercijalne podloge: Arnold, Beaufort, Emperador i Maxifort). Kroz usavršavanje je omogućeno stjecanje novih znanja i proširenje primjene tehnika koje se koriste na Katedri za tehnologiju i prehranu Biotehničkog fakulteta.