Radionica / Workshop

“Nove tehnologije u proizvodnji povrća”

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u suradnji sa AgroChem MAKS d.o.o. Zagreb organizirao je radionicu pod nazivom “Nove tehnologije u proizvodnji povrća” u ponedjeljak, 29. veljače 2016. godine.

U sklopu radionice održana su sljedeća predavanja:

  • Igor Gomezelj: Novi napredni hibridi i metode prihrane,
  • Branimir Urlić: Metoda reduciranog navodnjavanja u uzgoju cijepljene rajčice,
  • Gvozden Dumičić: Prednosti cijepljenja plodovitog povrća  (HRZZ, IP-2014-09-3365),
  • Katja Žanić: Cijepljenje plodovitog povrća ublažava stres izazvan štetnicima (HRZZ, IP-2014-09-3365).

gvozden-pred-v

dr. sc. Gvozden Dumičić

IMG_4454 radionica IJKIMG_4448 ijk

radionica-Kate IJK

dr. sc. Katja Žanić

____________________

“New Technologies in the vegetable production”

Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation in cooperation with AgroChem MAKS doo Zagreb organized a workshop entitled “New technologies in vegetable production”  on Monday February 29, 2016.

On the workshop lectures were as follows:

  • Igor Gomezelj: New advanced hybrids and methods of fertilising,
  • Branimir Urlić: Method of reduced irrigation in the cultivation of grafted tomatoes,
  • Gvozden Dumičić: The benefits of vegetable grafting (HRZZ, IP-2014-09-3365),
  • Katja Zanic: Vegetable grafting mitigates stress caused by pests (HRZZ, IP-2014-09-3365).